Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Connecting Ultrarunners Across The Globe

International 100+ UltraRunning Foundation

UltraAtletii Anului 2018

The 2018 Romanian UltraRunners of the Year

by the International 100+ UltraRunning Foundation

(English version below)

Premiul "UltraAtletul Anului" din România a fost conceput cu ideea că sportul însuși a apărut inițial ca o modalitate de a promova caracterul, de a construi o comunitate și de a facilita conexiunea într-o țară și dincolo de granițele ei. Deși ultraatletismul ca sport oferă multe oportunități de recunoaștere prin premii, recorduri la competitii si campionate, participarea laultraatletism ar trebui să promoveze, în cele din urmă, trăsături virtuoase de caracter, cum ar fi umilința, onoarea, dezinteresul, cumpătarea, caritatea și curajul.

În mod ideal, toate premiile ar trebui să recunoască acele eforturi sportive, care vor exista și pe viitor - atât la nivel internațional, cât și la nivel național - fără a se abate de la trăsăturile de caracter pe care intenționează să le promoveze. Mai mult, cei care activează în cadrul acestui sport nu ar trebui să fie recunoscuți doar pentru realizările lor atletice, ci și pentru idealurile caracterului pe care le întruchipează.

În timp ce victoriile competitive sunt importante și demonstrează întinderea din ce în ce mai mare a capacității umane, acestea nu sunt obiectivul singular al sportului, nici nu ar trebui să decidă să recunoască un model estimabil pentru un sport. De cele mai multe ori, atletul care contribuie cel mai mult la un sport o face printr-o varietate de eforturi, inclusiv caritate, îndrumare, realizări competitive și întruchiparea idealurilor pe care se bazează sportul.

În acest an, am dori să recunoaștem doi sportivi și, în acest sens, să recunoaștem importanța contribuțiilor lor la ultrarunning ca sport în România.

Premiul UltraAtleta Anului 2018 - Mara Guler.

În decursul anului 2018, Mara a concurat cu Echipa Națională de 24H la Campionatul European de 24H ale IAU, cu Echipa Națională de 100k la Campionatele Mondiale IAU 100k și a reprezentat România la Icarus Florida UltraFest in SUA. Mara a stabilit 3 recorduri naționale la 100 km, 24H și 144H.

Premiul UltraAtletul Anului 2018 - Florin Ionita.

În decursul anului 2018, Florin a concurat cu Echipa Națională de 24H la Campionatele Europene de 24H ale IAU și cu Echipa Națională de 100k la Campionatele Mondiale IAU de 100k. Florin a stabilit 2 recorduri naționale la 12H și 24H

Organizația noastră doreste să recunoască eforturile și activitățile lui Florin Florea (președintele FRA) și Diana Amza (președintele Secției de UltraAtletism a FRA) pentru a promova ultraatletismul în România și în afara tarii. De asemenea, dorim să recunoaștem munca lui Eduard Lukinich, Ada Kale, Teodora Miron, Andrada Bartos, Oana Maghera, Lucian Bure, Nadia Moldovan, Bogdan Toader, Darius Radu de la echipa S24H la organizarea Campionatului European de 24H al IAU, considerat cel mai de success din istoria IAU.

Super FELICITARI la toti și mult succes în 2019!

UltraAtletii Anului 2018

The 2018 Romanian UltraRunners of the Year

by the International 100+ UltraRunning Foundation

(Romanian version above)

The Romanian UltraRunner of the Year Award was conceived with the notion that sport itself originally emerged as a way to promote character, build community, and facilitate connection both within a country and beyond its borders. Although the sport of ultrarunning offers many opportunities for recognition through awards, records, and championship races, participation in ultrarunning should ultimately promote virtuous character traits such as humility, honor, selflessness, temperance, charity, and courage.

Ideally, all awards should recognize those efforts which will further sport – both internationally and nationally – while not straying from the character traits it intends to promote. Moreover, those who are recognized within the sport should be not solely for their athletic accomplishments but also for the character ideals they embody.

While competitive wins are important and demonstrate the ever–growing expanse of human capacity, they are not the singular goal of sport, nor should they color decisions about who to recognize as an estimable model for a sport. More often than not, the athlete who contributes most to a sport does so through a variety of endeavors including charity, mentoring, competitive accomplishments and the embodiment of the ideals on which sport is based.

This year, we would like to recognize two such athletes, and in doing so, also recognize the importance of their contributions to the sport of ultrarunning in Romania.

The 2018 Female UltraRunner of the Year Award goes to Mara Guler.

În decursul anului 2018, Mara a concurat cu Echipa Națională de 24H la Campionatul European de 24H ale IAU, cu Echipa Națională de 100k la Campionatele Mondiale IAU 100k și a reprezentat România la Icarus Florida UltraFest in SUA. Mara a stabilit 3 recorduri naționale la 100 km, 24H și 144H.

The 2018 Male UltraRunner of the Year Award goes to Florin Ionita.

During the 2018 Year, Florin competed with the Romanian 24H National Team at the IAU European 24H Championships and with the Romanian 100k National Team at the IAU World 100k Championships. Florin set 2 National Records at 12H and 24H

Our organization would like to recognize the efforts and work of Florin Florea (President of the FRA) and Diana Amza (President of the UltraRunning Section of FRA) who promoted ultrarunning in Romania and beyond. We would also like to recognize Eduard Lukinich, Ada Kale, Teodora Miron, Andrada Bartos, Oana Maghera, Lucian Bure, Nadia Moldovan, Bogdan Toader, Darius Radu from the S24H Team who organized what has been considered the best managed IAU European 24H Championships.

Super CONGRATULATIONS to all and much success in 2019!