Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Connecting Ultrarunners Across The Globe

International 100+ UltraRunning Foundation

A Journey Within

Interview with Jesper Kenn Olsen by Claire Nana

September 2014 - in English

The funny thing in my experience is that I find that our mind is far less capable to handle the "extreme" than our body actually is - if we give it time enough to gently adapt to the rising challenges, of course. - Jesper Kenn Olsen

When most people consider learning about new cultures, people, and places, the first thought they have is probably not to run there. Yet to ultrarunner, and author of, A Runners Guide To The Planet – now available on Amazon and iTunes -- Jesper Kenn Olsen, this is exactly what he did.

As Jesper relates, other sports do not provide the ground level experience that running does and the “go anywhere, anytime” sort of freedom. And when Jesper says “go anywhere”, he is not kidding. He actually ran around the world not only once, but twice.

“Because you move slow enough, but also intense enough, to spend time in each country you run through to live as the locals live. To learn a bit of the language, eat the food that's available, experience the same conditions of everyday life and ultimate get an insight into why other cultures think and live the way they do,” Olsen explains.

While Olsen does not consider what he does extreme, but rather, natural – born to move as evolution intended – there are several factors that go into his preparation, which started two and a half years before the run. While physically, running between 30-50 miles per day takes considerable strength and endurance, Olsen explains that the most important physical element is the ability to adapt, and relates this as the “ability to continue no matter what.”

Understandably, this sort of perseverance is a crucial component to complete a world run, and to be sure of success. Olsen was the only finisher of the six man group that started the run. But, for Olsen, it’s not just physical. Olsen describes his mental preparation as part visualizing the run – mentally putting himself in the exact conditions he will face – but also adopting a “no exit” strategy which he describes below:

“One of the methods I use is that the moment I start running the first step across the first continent on a run like that - then there is no "exit option" anymore.”

Being a native Scandinavian, Olsen also appreciates the connection to nature that running offers as well as the ability to explore places otherwise inaccessible – or not appreciated in the same ways as on foot – that running offers. As Olsen states, “It brings a closer and different experience of the environment we share, no matter where we call home.”

And while it is an innate curiosity about other cultures that drives Olsen, it is also a curiosity about the self, its perceptions, and its capabilities. For him, it’s the “realization which comes step-by-step that you can go far beyond even your wildest expectations.”

His first “official” return to competitive ultrarunning -- after a two year recovery from his world run -- will be the Icarus Florida UltraFest, a six day race in Ft Lauderdale, Florida.

For more information about Jesper Kenn Olsen and his book A Runner’s Guide to The Planet, just visit www.worldrun.org

For more information about the Icarus Florida UltraFest, just visit www.icarusfloridaultrafest.com

To order a copy of the book follow the link below

On Amazon:

On iTunes:

September 2014 - In Danish

En indre rejse

Interview med Jesper Kenn Olsen, af Claire Nana

Det morsomme er, at vi mentalt faktisk er langt mindre rustet til at klare ”det ekstreme” end vores krop er! Hvis vi giver kroppen tid nok til gradvist at styrkes i takt med udfordringerne, så er der efter min erfaring næppe nogen øvre grænse for vores udholdenhed.

-Jesper Kenn Olsen

Når de fleste tænker på at lære andre kulturer, folkeslag og lande at kende, så er det nok ikke den første tanke, der falder en ind, at bruge løbeskoene til det. Men for ultraløberen og forfatteren til ”A Runners Guide to The Planet” – som er tilgængelig på Itunes – så er det præcis hvad han gjorde.

Som han har oplevet det, så giver andre sportsgrene ikke den basale frihed til ”at bevæge sig hvorsomhelst og nårsomhelst” og på den måde opleve enhver detalje af verden. Og når Jesper siger ”hvorsomhelst” så er det ingen spøj. Han har bogstaveligt talt løbet jorden rundt; ikke én gang, men to.

”Det er en måde at opleve verden på, der er langsom nok og samtidig intens nok til at give en indsigt i hvert land og hver kultur; hver livsform tværs over vores planet. Man er konstant nødt til at lære lidt af sproget, spise den mad de lokale spiser, klare sig gennem de samme livsbetingelser og dele tanker og meninger, efterhånden som man kilomter for kilometer kommer frem”, forklarer Olsen.

Om han selv opfatter sine løb som ekstreme? Nej. Snarere en naturlig forlængelse af, hvad evolutionen allerede har gjort os i stand til: at løbe i dage, uge, måneds- og årevis. Men der er mange faktorer, som indgår i forberedelsen, som begynder to og et halvt år inden starten går. Fysisk er det en optræning til at kunne løbe 45 til 80 kilometer om dagen. Mentalt er det at træne sin evne til tilpasning – at kunne tilpasse sig enhver situation, ”at kunne være i stand til at forsætte, uanset hvad man møder af forhindringer”.

Den form for fokus er helt centralt for at kunne gennemføre en ting som et world run. Og for at være sikker på success. Olsen var den eneste udaf den gruppe af løbere, som startede på projektet, der nåede målstregen et par år senere. Men han beskriver hvordan det ikke er det fysiske, som er afgørende. I stedet er det afgørende element at være i stand til i forberedelsesfasen at kunne sætte sig selv i de vanskelige situationer, han senere skal kunne håndtere. Og ikke mindst at udvikle en ”no exit” strategi:

”En af de metoder jeg brugte i hvert af de to world run’s var, at i det øjeblik, jeg tager det første skridt på vej over et kontinent – så eksisterer der ikke længere en mulighed for ”at vende om”.

Som Skandinav og opvokset med en natur, der præger dagligdagen, er det også en af de ting, som han sætter højt ved at være løber. At opretholde forbindelsen mellem menneske og natur og muligheden for at komme langt tættere på naturen, end man kan f.eks. fra en bil eller på cykel. Uanset om det er Sibirien, den australske outback eller Nord Amerika. Som han siger ”Det giver en tættere og anderledes oplevelse af den natur vi alle deler, uanset hvor vi har vores hjemstavn”.

Selv om det er en indbygget nysgerrighed overfor andre kulturer, som driver Olsen, så er der samdig også en nysgerrighed i forhold til os selv som mennesker: hvordan forstår vi vores omgivelser, hvilke muligheder har vi for ved hjælp af vores krop bedre at forstå den planet, vi lever på? For ham er det ”en forståelse, som langsomt kommer kilometer-for-kilometer, at det kan lade sig gøre, at nå langt hensides de forestillinger vi til daglig har”.

Hans første officielle konkurrence – efter to års ”aktiv hvile” oven på det seneste world run – bliver 6 dages løbet i Florida, ”The Icarus Florida UltraFest” som afholdes i Ft Lauderdale, Florida, fra den 10. til 16. november.

Mere information om Jesper Kenn Olsen og hans bøger på dansk og engelsk findes på www.worldrun.org

Information om The Icarus Florida UltraFest findes på www.icarusfloridaultrafest.com